روزقیامت واقعه ای حتمی

معاد و روز قیامت حقیقتی است که به واقع برای همه ی موجودات رخ خواهد داد. قرآن کریم در آیات بسیاری به این موضوع اشاره نموده است و کوشیده به بیانات گوناگون حقیقت آن را برای انسان ها اثبات نماید و درباره ی آن هشدار دهد تا انسان ها خود را برای مواجهه و رویایی با آن آماده نمایند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه نویسندگان در 16:49 |  لینک ثابت   • 

روزقیامت

اعتقاد به اين حقيقت كه آدمى با مرگ فانى نمى شود، بلكه به سراى ديگرى منتقل گشته و در آنجا به سزاى كردار خوب يا بد خويش مى رسد، اعتقادى است كه تمام اديان آسمانى آن را بيان كرده اند و مى توان گفت كه دعوت مذاهب و اديان، براى اعتقاد به مبدأ، هم دوش اعتقاد به معاد بوده و پيامبران خدا با اصرار تمام اين نكته را تذكّر داده اند كه عالم شگفت انگيز خلقت، بيهوده نبوده و پس از انتقال از اين جهان پرونده تمام كارهايى كه در اين جهان انجام گشته بررسى و به نيكان پاداش و به تبهكاران كيفر داده خواهد شد، قرآن كريم مى فرمايد: «آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريديم و به سوى ما باز نمى گرديد؟»


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه نویسندگان در 16:47 |  لینک ثابت   •